Безплатна доставка вода Бургас

Елементи във водата


Литий (Li)
Литият е алкален елемент, оказващ благоприятно въздействие на нервно-психичното състояния на организма.

Флуорид (F)
Флуоридът оказва благоприятно въздействие върху костната система и зъбите. Той има своето място, като кариеспрофилактично средство и за профилактика на остеопорозата.

Метасилициева киселина (H2SiO3)
Метасилициевата киселина се определя, като един от факторите, противодействащи на процеса на стареенето. Наличието на силиций (Si) във водата допринася за по-гладка кожа, гъвкави стави и здрави кости.

Натрий (Na)
Натрият влия стимулиращо върху клетките на костната система и е важен за работата на мускулите, спомагайки съкращаването им.

Хлор (Cl)
Хлорът заедно с натрият (Na) запазва осмотичното налягане в клетките. Като елементи на стомашната киселина, те играят важна роля при храносмилането.

РН Алкалност
рН е показател за киселинност или алкалност на водата. Вода с рН под 6,5 се определя, като киселинна. Вода с рН в границите между 6,5-12,5 принадлежи към групата на алкалните или т.н Живи води. Води с рН около 8 се определят, като леко алкални. Специалистите сочат, че леко алкалните води са отлично тонизиращо и стимулиращо средство.

Калций (Ca)
Калцият е един от най-застъпените минерали в човешкия организъм. Важен за поддържане на зъбната и костната система, както и за предотвратяване на остеопороза.

Сулфати (SO4)
Сулфатите стимулират функциите на жлъчния мехур и улесняват храносмилането. Пречистващ ефект за черния дроб.

Електропроводимост
Наличието на разтворени минерали във водата определя нейния вкус и електропроводимост. Дестилираната вода е с нулева електропроводимост. Проучвания сочат, че по-пивки са води с електропроводимост в границите от 300 до 350 mg/l.

Калий (K)
Калият е важен за регулиране на водата в клетките и поддържа баланса на течностите в организма. Той играе важна роля в освобождаването на енергия от протеини, мазнини и въглехидрати.

Бикарбонати (HCO3)
Бикарбонатите оказват благоприятно въздействие при подагра, диабет, а така също и при инфекции на уринарния тракт

 

 
 
Доставка на води Бургас