Безплатна доставка вода Бургас

Как да редуваме водата


Класическа схема на редуване при минералните води e 15 дни консумация и 15 дни почивка. Добре е да си „почиваме” с неминерална вода с много ниска минерализация – под 100 мг/л. Повечето специалисти препоръчват да са натурални, необработени изворни  и трапезни води с ясен произход. Някои от тях дори отиват още по-далеч и твърдят, че водата има памет и носи енергията на мястото, откъдето идва.

 

 
 
Доставка на води Бургас